Fazan Fonts

AO Licenca

Fazan Fonts nudi svoje fontove pod Ako autor odobrava licencom. Besplatno korištenje za pojedinačne primjene, ako autor pisma odobri primjenu i dizajn u kojemu se pismo primijenjuje.

Uvjeti

Ostvarivanje prava na korištenje fontova pod ovom licencom ostvaruje se na slijedeći način:

  1. Dizajner šalje dizajnersko rješenje unutar kojega bi autor rješenja htio koristiti Fzn pisma, uz napomenu o projektu i naručitelju;
  2. Autor pisma odlučuje odgovara li pismo rješenju, odnosno rješenje pismu (sudi o kvaliteti rješenja);
  3. Dizajner potpisuje izjavu kako je će pismo koristiti isključivo za prijavljeni projekt/primjenu, da neće dijeliti, kopirati niti izmijenjivati dobivene datoteke, da će pri završetku projekta izbrisati sve datoteke ustupljenog pisma, te da je spreman pravno odgovarati u slučaju da to ne učini.

AA Licence

Fazan Fonts is offering it's fonts under If Author Approves licence. A free of charge usage for specific applications, if the fonts' authors approve the application and the design in which it is to be used.

Conditions

The right to Fazan Fonts fonts' usage is acquired through the following process:

  1. The designer sends the design to which they wishes to use Fzn fonts, with a short project description and a few words about the client;
  2. The author of the typeface determines if the submitted design is worthy of requested fonts, and if the requested fonts suit the submitted design;
  3. The designer signs a statement that they will use the fonts exclusivly for the submitted project, that they will not copy, alter, nor distribute the fonts to third parties, that they will delete all (font) files of given typeface, and that they is willing to be legally prosecuted if they fails to do so.

Desktop licenca

Ova licenca odnosi se na kupnju pisma, te se prava korištenja definiraju ugovorom pri kupnji. Kupljeni fontovi su blago prilagođeni kupcu.

Desktop Licence

This licence is refers to paying for fonts, and is determined by a buying contract. Bought fonts are slightly customised.